Identitat del responsable: ARTESANA PUNT PLA, S.L.  C/ Catalunya,26 586, (08225 Terrassa), NIF B58085242, i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Full 80779, Foli 104, Tom 6632, Llibre 6110, Secció 2ª, Inscripció 1ª, posa a disposició el seu lloc web www.daneva.com  determinats continguts de caràcter informatiu sobre les seves activitats. Amb nom comercial: DANEVA. Correu electrònic: info@daneva.com

ARTESANA PUNT PLA, S.L. assumeix el compromís de processar la informació dels seus usuaris i clients amb plenes garanties i complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals dels seus usuaris.

Aquest web, per tant, compleix rigorosament amb La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i amb el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Informació sobre els vincles “links”.

Les pàgines d’Internet de ARTESANA PUNT PLA, S.L. poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de tercers. Per tant, aquesta no podrà assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de ARTESANA PUNT PLA, S.L. o els seus llicenciats. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de ARTESANA PUNT PLA, S.L..

Renúncia i limitació de la responsabilitat.

L’usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui a través de www.daneva.com i mantindrà actualitzada la informació que faciliti a ARTESANA PUNT PLA, S.L. de manera que respongui en tot moment a la seva situació real, essent l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi, així com dels perjudicis que causi per aquesta raó a ARTESANA PUNT PLA, S.L. o a tercers.

ARTESANA PUNT PLA, S.L.. no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en les pàgines d’Internet de ARTESANA PUNT PLA, S.L.

Amb els límits establerts a la llei, ARTESANA PUNT PLA, S.L.no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines d’Internet. Els continguts i informació de les pàgines d’Internet de ARTESANA PUNT PLA, S.L. estan elaborades per professionals degudament qualificats per a l’exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a la susdita, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Informació relativa a la Propietat Intel·lectual i Industrial.

  1. L’estructura, disseny i forma de presentació dels elements (gràfics, imatges, dissenys, imatges, codis font utilitzat per a la seva programació, logotips, combinacions de colors i qualsevol element susceptible de protecció) estan protegits per drets de propietat intel·lectual, titularitat de ARTESANA PUNT PLA, S.L.
  2. Estan prohibides la reproducció, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic i, en general qualsevol altra forma d’explotació, parcial o total dels elements referits en l’apartat anterior. Aquests actes d’explotació només podran ser realitzats en virtut d’autorització expressa de ARTESANA PUNT PLA, S.L. i que, en tot cas, hauran de fer referència explícita a la titularitat dels citats drets de propietat intel·lectual de ARTESANA PUNT PLA, S.L.
  3. Només està autoritzat per a l’ús privat del material documental elaborat per a la ARTESANA PUNT PLA, S.L. En cap cas, podrà suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats.
  4. Els signes distintius (marques, noms comercials) de ARTESANA PUNT PLA, S.L. estan protegits per drets de propietat industrial, quedant prohibida la utilització o manipulació de qualsevol d’aquests, excepte autorització expressa i per escrit de ARTESANA PUNT PLA, S.L.
  5. ARTESANA PUNT PLA, S.L. ha obtingut la Informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com fiables i, si bé s’han pres mesures raonables per assegurar-se que la informació continguda sigui la correcte, ARTESANA PUNT PLA, S.L.no pot garantir que en tot moment i circumstància aquesta informació sigui exacta, completa, actualitzada i, conseqüentment, no ha de confiar en ella com si ho fos. ARTESANA PUNT PLA, S.L. declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la Informació continguda a les pàgines d’aquesta web.
  6. ARTESANA PUNT PLA, S.L.es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d’ella, sense necessitat de previ avís. Aquesta, en cap cas, assumeix responsabilitat com a conseqüència de la incorrecta utilització de la web que pugui dur a terme l’usuari, tant de la informació com dels serveis en ella continguts.

Utilització de cookies.

ARTESANA PUNT PLA, S.L. utilitza cookies per obtenir informació i realitzar anàlisis estadístiques sobre l’ús del lloc web www.daneva.com que sempre es pot també consultar i utilitzar de forma anònima- i per permetre el funcionament d’alguns serveis. Les cookies que utilitza ARTESANA PUNT PLA, S.L. són anònimes i no es refereixen a les dades personals de l’USUARI ni es pot accedir mitjançant les mateixes en cap cas a les dades que l’usuari pugui tenir en el seu disc dur. La identitat de l’usuari mai és inserida directament en la cookie i per tant no és interceptable. Les úniques cookies no anònimes, és a dir, que permeten la identificació, només es poden assignar prèvia autorització del USUARI quan desitja tenir identificació immediata per accedir a àrees restringides del lloc web sense que l’usuari insereixi manualment les seves claus. En tot cas, si l’usuari desitja que no s’instal·lin aquestes cookies té la possibilitat de configurar el seu navegador per impedir-sense que es produeixi cap alteració o modificació en l’ús del lloc web de ARTESANA PUNT PLA, S.L.

Spamming o enviament de correus no sol·licitats.

ARTESANA PUNT PLA, S.L. és absolutament contrària a la pràctica de spamming i mai realitza aquest tipus de conductes – ARTESANA PUNT PLA, S.L.. únicament envia informació als correus electrònics facilitats per aquells que s’hagin registrat com a usuaris en www.daneva.com  i, per tant , acceptat les presents Condicions Generals i la seva política de protecció de dades per a l’enviament d’aquesta informació. ARTESANA PUNT PLA, S.L.. tampoc permetrà l’ús d’aquestes pràctiques per part de l’USUARI, procedint a la retirada dels serveis que pugui tenir contractats amb ARTESANA PUNT PLA, S.L. i reservant les accions legals que resultin pertinents.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.